fbpx

Diabetes

Bij Diabetes kan door vernauwing van de bloedvaten het bloed minder goed door de benen en voeten stromen. De kans is dan groter dat wonden niet genezen. Ook kunt u door beschadiging van zenuwen pijn en druk minder goed voelen. Kleine drukpunten merkt u minder snel op met een kan op een wond. Deze wonden kunnen een gevaar vormen voor uw algehele gezondheid. Ongeveer 25% van de diabetespatiënten heeft een diabetische voet. Daarom is diabetes en voetzorg een belangrijk aandachtspunt bij deze aandoening.

In 2015 zijn er een aantal wijzigingen geweest die betrekken hebben op de vergoeding van uw voetzorg en pedicurebehandelingen.

Het is belangrijk dat uw diabetes verpleegkundige jaarlijks uw voeten screent om de Simm’s Classificatie en uw zorgprofiel te bepalen. Bij een Simm’s 1 of hoger wordt u naar de podotherapeut verwezen. De podotherapeut is hoofdregisseur in de voetengezondheidszorg.

Een Sim’s classificatie is een risico-inventraisatie die in kaart brengt welke risico’s u loopt op het ontstaan van een ulcus (diabetische wond).

Voor de podotherapeut is het belangrijk om te weten of uw huisarts of internist hoofdbehandelaar is van uw Diabetes Zorg gecontroleerd word. Tevens vragen wij jaarlijks een nieuwe verwijzing.

Voor de behandeling van patiënten die als hoofdbehandelaar van de Diabetes de huisarts in Culemborg hebben zijn er speciale afspraken gemaakt met de zorggroep Gelders Rivierenland, uw doorverwijzing gaat digitaal via Porta Vita.

Het hebben van een diabetische voet (Simm 1 of hoger) betekent dat u meer kans heeft op het krijgen van een slecht genezende wond aan uw voeten. Drukplekken en teveel wrijving moet voorkomen worden. De podotherapeut zal onderzoek doen naar de mogelijkheden in uw geval en bepaald of uw medisch noodzakelijke voet zorg nodig heeft. Hiervoor stelt de podotherapeut een behandelplan op volgens vastgestelde protocollen. Het volledige behandelplan wordt vanaf Simm 1 zorgprofiel 2 vergoed uit uw basis verzekering.Diabetes en voetzorg nvvp folder diabetische voet)

Naast medisch noodzakelijke zorg welke in het behandelplan omschreven staat, is verzorging van voeten door een pedicure of (wanneer u in staat bent dit zelf te doen) door u zelf, voor iedere patiënt met Diabetes Mellitus erg belangrijk. Deze zorg valt niet onder de vergoeding van uw verzekering.
Het behandelplan is individueel en gericht op het voorkomen van wonden die leiden tot amputaties. Het aantal behandelingen, controleconsulten en onderzoeken worden hierin beschreven evenals de medisch noodzakelijke pedicurezorg, wond zorg, aantal medische rapportages en voorlichting. Het plan is individueel en zal dus per persoon verschillen.

Podotherapeuten en pedicures hebben samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Zo kan de pedicure met overeenkomst de kosten van de medisch noodzakelijke behandeling bij de podotherapeut declareren. De pedicure mag alleen een extra bedrag aan u rekenen als u afspreekt dat u ook niet-medisch noodzakelijke zorg wenst, zoals onder andere het knippen van gezonde nagels.

Gaan & Staan Podotherapie werkt met het DM voetzorg programma voor de verslaglegging en communicatie met de pedicures. U kunt zich als pedicure aanmelden via onderstaande link.

Dit programma is alleen toegankelijk voor bij ons aangesloten pedicures.


Voetenpoli Nieuwegein

Ruim 20 jaar geleden in het st. Anthonius Ziekenhuis te Nieuwegein opgericht. Deze poli heeft als doel het vroegtijdig signaleren van diabetes complicaties aan voeten, waardoor mogelijke amputaties van de voet of tenen voorkomen kan worden.

Als een diabeet een probleem met de voet heeft, kan dit verschillende oorzaken hebben, zoals:

  • overmatige eeltvorming
  • een probleem met de bloedvaten
  • verlies van gevoel in de voet(en). Een voet wond is een ernstige complicatie van diabetes

Dit vraagt de aandacht van meerdere specialismen. In dit speciale spreekuur ontmoet u al deze specialismen. Zo kan het voetenteam u de best mogelijke zorg bieden. Het voetenteam heeft als doel om tijdens het spreekuur:

  • een (voorlopige) diagnose te stellen. Dat wil zeggen: vast te stellen wat het probleem is
  • een behandelplan op te stellen. Dat wil zeggen: vast te stellen wat er moet gebeuren

Welke teamleden nemen deel aan de voetenpoli?

Diabetesverpleegkundige: De diabetesverpleegkundige is gespecialiseerd in diabeteszorg. Deze verpleegkundige is vooral van belang voor de begeleiding van patiënten met diabetes.

Podotherapeut: De podotherapeut is een paramedicus die gespecialiseerd is in de zorg voor, onder andere, de diabetespatiënt met een voetprobleem en/of een wondje aan de voet. Daarnaast maakt de podotherapeut zolen en ortheses.

Revalidatiearts: De revalidatiearts is een arts die gespecialiseerd is in, onder andere, de behandeling van specifieke voetproblemen en amputaties, en de begeleiding van patiënten die hiermee te maken hebben. De revalidatiearts werkt nauw samen met een orthopedisch schoenmaker. De orthopedisch schoenmaker maakt schoenen op maat voor mensen die geen confectieschoenen meer kunnen of mogen dragen.

Vaatchirurg: De vaatchirurg is een arts die gespecialiseerd is in het vaststellen en behandelen van vaatproblemen, met name atherosclerose (slagaderverkalking).

Wondconsulent: De wondconsulent is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in wondbehandeling en in de begeleiding van patiënten met wonden. Zij zorgt ook voor de overdracht naar de thuiszorg. Afhankelijk van het voeten- of wondprobleem wordt u door de podotherapeut of wondconsulent behandeld.

U kunt alleen op verwijzing van uw arts / specialist terecht op de voetenpoli en dient hiervoor een afspraak te maken.

WhatsApp chat