fbpx

Patiënten met diabetes mellitus en een eindstadium van nierfalen of die een dialyse krijgen, hebben een sterk verhoogd risico op een diabetische voetzweer. Hiermee vallen deze patiënten in het hoogste risicoprofiel en is het van belang dat deze patiëntencategorie gezien wordt door de podotherapeut. De podotherapeut kan een deel van de medische noodzakelijke voetzorg delegeren naar een medisch pedicure. Dit valt binnen de basisverzekering en wordt vanuit de basisverzekering vergoed. De diabetespatiënten die op de dialyseafdeling worden gezien, krijgen van de diabetesverpleegkundigen het advies en/of de verwijzing voor de podotherapeut. Veel van deze patiënten voeren helaas dit advies niet uit, mede omdat ze al zo vaak in het ziekenhuis zijn vanwege het dialyseren.

Om toch kwaliteit van deze zorg te kunnen bieden heeft het St Antonius ziekenhuis de podotherapeut van Gaan & Staan Podotherapie bereid gevonden om de diabetespatiënten tijdens het dialyseren te screenen. Dit scheelt veel tijd voor de patiënten omdat die er dan toch al is. De patiënten worden alleen gescreend en niet behandeld. De podotherapeut van Gaan & Staan Podotherapie regelt samen met de patiënt een medisch pedicure aan huis.

Hoe werk het:

  • Screening door de podotherapeut van Gaan & Staan Podotherapie van de diabetes mellitus-patiënten die dialyseren op de dialyse afdeling
  • De diabetesverpleegkundige geeft aan de podotherapeut door als er nieuwe patiënten starten met dialyseren
  • Baliemedewerkers kunnen middels het afsprakenkaartje de patiënten informeren wanneer de podotherapeut langs komt tijdens de dialyse
  • De podotherapeut inventariseert of de patiënt al door een podotherapeut en/of medisch pedicure gezien wordt en neemt zo nodig contact hier mee op
  • De podotherapeut van Gaan & Staan bepaald na screening hoe vaak iemand door de medisch pedicure gezien dient te worden en regelt een medisch pedicure (waarmee zij een contract hebben), bij voorkeur iemand die aan huis komt
Nieuwe aanpak voetscreening op de dialyse afdeling in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.
WhatsApp chat