fbpx

Podotherapie en werkwijze

De podotherapeut: uw specialist in de voetengezondheidszorg!

Een podotherapeut behandelt uiteenlopende voetklachten en klachten die ontstaan door het niet goed functioneren van de voeten. Denk hierbij aan enkel-, knie-, heup- en rugklachten en overbelasting van spieren bij veel staan en lopen. Ook huid- en nagelproblemen zijn het werkterrein.

Podotherapie is een wettelijk erkend paramedisch beroep. De podotherapeut heeft een 4-jarige HBO-opleiding gevolgd.

Kwaliteitswaarborging

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen. Wij worden regelmatig op ons functioneren en kennis getoetst. Daarnaast staan wij als podotherapeuten ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

De podotherapeut en de Wet BIG

De Wet BIG (art. 34) geeft zestien beroepsgroepen in de individuele gezondheidszorg het recht om een beschermde opleidingstitel te voeren. Het enige beroep in de voetengezondheidzorg dat recht heeft op een opleidingstitel, is de podotherapeut. De podotherapeut mag die titel voeren nadat hij/zij met succes de HBO-opleiding Podotherapie, aan Saxion of aan de Fontys Hogescholen, heeft doorlopen. Deze opleiding heeft een studiebelasting van minimaal 7.000 uren.

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt op private basis – door de beroepsgroep zelf, en niet door de overheid – bewaakt. Hiervoor is een visitatieproces ingericht. De NVvP werkt met een groot aantal artikel 34 beroepen samen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze organisatie toetst onafhankelijk van de NVvP of de beroepsbeoefenaar voldoet aan de criteria voor registratie. Daarnaast heeft de NVvP een beroepscode opgesteld en is de NVvP aangesloten bij Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.

Directe toegankelijkheid Podotherapie

De minister van VWS en de ministerraad hebben in mei 2011 een definitief besluit genomen over de directe toegankelijkheid voor de paramedische sector. Hieronder vallen ook de podotherapeuten.

 

U kunt bij uw podotherapeut zonder verwijzing van uw huisarts geholpen worden.

Dit houdt in dat u dan geen verwijzing meer nodig heeft om naar de podotherapeut te gaan, en kunt u net zoals bij de fysiotherapeut en oefentherapeut direct bij uw podotherapeut terecht.

Komt u zonder verwijzing bij de podotherapeut, dan is het voor de podotherapeut verplicht eerst een screening met u te doen om te zien of er een indicatie bestaat voor podotherapie. Wanneer uit deze screening blijkt dat er een indicatie voor podotherapie bestaat, is het wettelijk verplicht dat U schriftelijk toestemming geeft voor de start van het onderzoek en de daaruit eventueel volgende behandeling. (Deze schriftelijke toestemming met uw handtekening vervangt als het ware de schriftelijke verwijzing van de huisarts of andere specialist.)

 

Download hier het intakeformulier screening podotherapie.

 

Wanneer uit de screening blijkt dat er geen indicatie is voor podotherapie zult u gevraagd worden de bespreking van de screening schriftelijk te bevestigen. Deze screening zal derhalve ook extra kosten met zich meebrengen.

Het is daarom van belang dat wanneer de huisarts of specialist u verwijst, deze dit ook schriftelijk doet, daar anders alsnog de wettelijke verplichtte screening moet plaatsvinden en dit dan in principe dubbele kosten met zich meebrengt.
Komt u met verwijzing? Dan blijven de zaken ongewijzigd en kan direct worden begonnen met het onderzoek.

Werkwijze

Wat doet een podotherapeut?

Eerst start de podotherapeut met een onderzoek naar de oorzaak van uw klachten. Daarna bespreken wij de bevindingen met u. Misschien heeft u nog andere (verwante) klachten? Vervolgens wordt de diagnose gesteld.

Wat houdt de behandeling in?

Na het onderzoek maakt uw podotherapeut een behandelplan op maat en legt dit aan u voor. Uw behandeling bestaat uit een of meer van de volgende therapieën:

 • Podotherapeutische zolen – Om de druk onder de voet te verminderen of de stand van de voet te verbeteren.
 • (Teen) Orthese – Om de stand van uw tenen te corrigeren, drukplekjes te voorkomen/ verminderen en wrijving van de tenen te voorkomen/verminderen.
 • Mobiliseren van de voet – Om de verminderde mobiliteit (beweeglijkheid) van uw voet te voorkomen of te verbeteren.
 • Schoenmodificaties – Kleine aanpassingen aan uw confectieschoeisel.
 • Schoenadvies – Uw schoen moet geschikt zijn voor uw voeten en de juiste pasvorm hebben.
 • Diabetes screening – Risicoanalyse en advies ter preventie van wondjes.
 • Reuma screening en behandeling – Screening van de voeten op drukplekken en wondjes, (preventieve) behandeling van aanwezige drukplekken en behandeling van aanwezige wondjes.
 • Viltherapieën en taping – Tijdelijke druk ontlastende therapie en/of ondersteuning van andere therapievormen.
 • Nagelbeugels – Bij ingegroeide of kromme nagels.
 • Instrumentele behandeling – als uw (medisch) pedicure uw nagels, eelt of likdoorns niet kan behandelen, bijvoorbeeld als u een risicovoet heeft.
 • Wondbehandeling – Bijvoorbeeld bij mensen met diabetes mellitus of een reumatische aandoening.
 • Voorlichting en advies – Hoe beter u weet wat goed is voor uw voeten, hoe beter u (preventieve) maatregelen kunt nemen.
WhatsApp chat